Ondernemend en pragmatisch

Gezamenlijk van niets naar iets of van weinig naar veel!

Dat is het motto van PRAGMA Advies en Projecten.

De kracht van Pragma ligt in het samenbrengen van partijen. Dit kan zijn door het opzetten en managen van een vereniging, maar het kan ook gaan om het, in opdracht van een aantal partijen, opzetten van een gezamenlijke activiteit.

Kortom: daar waar partijen met elkaar gaan samenwerken, is Pragma het smeermiddel dat zorgt voor een soepel draaiend geheel.

Lees meer >>